topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem
keyboard_arrow_up
HỖ TRỢ

Website ít có yêu cầu về chức năng nhưng tốc độ lại thấp. Tối ưu website theo nền tảng thay thế khác có hiệu quả ?

TK Màn Cửa hỏi 5 tháng trước

Hiện tại em là Dev tại công ty TK. Website hiện tại đang sử dụng nền WordPress nổi tiếng. Nhưng nhìn chung lại chậm , khoảng thời gian load page lâu . Web 1 Tầm 1,75 – 3s và Website 2 load tầm 10s  . Có phải do nền tảng WordPress nặng và chưa tối ưu ?? Có nên sử dụng nền tảng khác để thay thế như Python , Asp.net , v.v
Website : http://www.mancua.tk . Website 2 : fmcg-viet.com
Cả 2 cùng dùng một nền tảng và dùng 2 themes của 2 nhà phát triển khác nhau .
 

1 Câu trả lời
Võ Thuận trả lời 4 tháng trước

Hi em, Website chậm có rất nhiều nguyên nhân.     
– Webserver: cấu hình các cơ chế cache của webserver  
  – Front End:       ‘
  + Cấu trúc HTML: Kích thước HTML khi response -> tối ưu kích thước html      
 + Cách thức tổ chức và code css, js: include những css, js cần thiết cho từng page      
  + Css/Js optimize      
  + Kích thước của content: text, image …-> có thể sử dụng CDN để tối ưu tốc độ load của hình ảnh.  
  – Back End:     
    + Tối ưu hoá từng dòng code
        + Sử dụng các kỉ thuật caching(Memcache, Redis…)  
      + Sử dụng các framework phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
    …. Mình liệt kê vài cách cơ bản, bạn có thể nghiên cứu kĩ hơn. Thận