topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem
keyboard_arrow_up
HỖ TRỢ

Website ít có yêu cầu về chức năng nhưng tốc độ lại thấp. Tối ưu website theo nền tảng thay thế khác có hiệu quả ?

TK Màn Cửa hỏi 4 tuần trước

Hiện tại em là Dev tại công ty TK. Website hiện tại đang sử dụng nền WordPress nổi tiếng. Nhưng nhìn chung lại chậm , khoảng thời gian load page lâu . Web 1 Tầm 1,75 – 3s và Website 2 load tầm 10s  . Có phải do nền tảng WordPress nặng và chưa tối ưu ?? Có nên sử dụng nền tảng khác để thay thế như Python , Asp.net , v.v
Website : http://www.mancua.tk . Website 2 : fmcg-viet.com
Cả 2 cùng dùng một nền tảng và dùng 2 themes của 2 nhà phát triển khác nhau .