topITworks App

FREE – On the App Store

Salesforce Developer (Qty: 3, Attractive Salary)

Apply

Salesforce Developer (Qty: 3, Attractive Salary)

Posted 22 days ago - 163 views
Apply
 • topit-icon

  Negotiable

 • topit-icon

  Experienced non manager

 • topit-icon

  Hồ Chí Minh

 • topit-icon

  IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng, Internet/Online Media

 • topit-icon

  Java, Javascript

What we can offer

 • Having chances to get attractive company bonus every month/year

 • Company trip once a year + Joining party

 • Salary and position is reviewed 1 time a year

WHAT YOU WILL DO

- Developing and maintaining web service for Japanese company;
- Researching the solutions for solving problem on design and development process;
- Creating detailed design, designing database based on analyzed specification;
- Support team leader to estimate for related development tasks and predict risks of projects.

---------------------------

- Phát triển và bảo trì dịch vụ web cho công ty Nhật;
- Nghiên cứu giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế và lập trình;
- Tạo bản thiết kế chi tiết và thiết kế database dựa trên specification được phân tích;
- Hỗ trợ trưởng nhóm ước lượng/ dự đoán những nhiệm vụ và rủi ro phát sinh liên quan trong quá trình lập trình.

WHAT YOU ARE GOOD AT

** Job Requirements:
a) Education & Experience
- Bachelor degree in Information Technology.
- 1~2 years of experience in professional web service development and is willing to challenge, learn and be deeply involved in Salesforce field

b) Hard Skills
- Have working experience with OOP( Object Oriented Programming ) such as .NET, Java, PHP;
- Have working experience with front-end such as Javascript, Jquery;
- Basic knowledge of process of Web service development;
- Basic knowledge of web security (SQL injection, etc )
- At least 1 year of experience in professional web service development and is willing to
challenge, learn and be deeply involved in Salesforce, Heroku field

c) Soft Skills
- Reading and understanding document in English.
- Teamwork communication skill.
- Good attitude in collaborate with teammate.
- Familiar with Scrum is a Plus.
- Self-motivated working manner.
** Company Benefits
1. Having chances to get attractive company bonus every month/year, such as “Employee of the month/year”, “Thanks award”, “Team of the month/year”,…
2. Salary and position is reviewed 1 time a year based on employee’s performance;
3. Getting 13th month pay every year as company rule;
4. Company trip once a year;
5. Joining party (Monthly party, year-end party, anniversary ceremony…);
6. Free parking fee;
7. Joining in Japanese Class and clubs (Soccer, Badminton, Guitar…);
8. Annual Health Check;
9. Company’s labor policy completely pursuant to Vietnamese labor legislation (social & health insurance, annual leave, working conditions, etc.);
10. Building a stable career with dynamic promotion and job opportunities;
11. Having the chance to work with skilled foreign professionals.
12. Privileges to attend weekly Open Study sessions with company's IT experts as well as participating in presentations where engineers share knowledge of the latest technologies.
13. Consideration for promotion from Developer to Leader position based on one's ability and work performance instead of years of experience count.

For further information please visit: Mulodo Vietnam Co., Ltd facebook page - https://www.facebook.com/MulodoVietnam/?ref=bookmarks

---------------------------------------------

** Yêu cầu công việc:
a. Trình độ học vấn và kinh nghiệm
- Bằng cử nhân về Công nghệ thông tin;
- Có 1~2 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển dịch vụ web chuyên nghiệp và có nguyện vọng tìm hiểu và phát triển chuyên sâu về mảng Salesforce.

b. Hard Skill
- Có kinh nghiệm làm việc với OOP (Object Oriented Programming) như .NET, Java,
- Có kinh nghiệm về Front-end như JavaScript, Jquert.
- Có kiến thức nền tảng về phát triển dịch vụ Web.
- Có kiến thức cơ bản về hệ thống bảo mật (SQL Injection,…)
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển dịch vụ web chuyên nghiệp và có nguyện
vọng tìm hiểu và phát triển chuyên sâu về mảng Salesforce, Heroku.

c. Soft Skill
- Khả năng đọc viết Tiếng Anh thành thạo;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thái độ tích cực khi tương tasct với các thành viên trong nhóm.
- Có kiến thức về Scrum là một lợi thế.
- Yêu thích và có hứng thú trong công việc.

** Quyền lợi chung
1. Có các giải thưởng “Nhân viên xuất sắc trong tháng/năm”, “Thanks award”, “Nhóm xuất sắc trong tháng/năm”, “Nhân viên tiến bộ nhất trong năm”..
2. Đánh giá tăng lương & nâng ngạch 01 lần/ năm
3. Nhận lương tháng 13 theo quy định công ty.
4. Du lịch nhân viên 1 lần/ năm
5. Tham gia tiệc công ty gần như mỗi tháng (Tiệc tháng, Tất niên, Tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty,…)
6. Miễn phí tiền gởi xe
7. Có cơ hội tham gia vào các lớp tiếng Nhật và các câu lạc bộ (bóng đá, cầu lông, guitar...)
8. Kiểm tra sức khỏe định kỳ
9. BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo luật Việt Nam
10. Môi trường làm việc năng động
11. Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài
12. Cơ hội tham gia các buổi Open Study hàng tuần với các chuyên gia về IT cũng presentaion của các Engineer chia sẻ về các kỹ thuật mới.
13. Việc xét nâng level từ Dev lên leader dựa trên thâm niên mà cân cứ và thực lực và thể hiện trong công việc.
Để biết thêm chi tiết vui lòng tham khảo facebook Mulodo Vietnam Co., Ltd:
https://www.facebook.com/MulodoVietnam/?ref=bookmarks

Recently Viewed Jobs

close
topitworks Job Alert