Close

The career hub for tech professionals

Thực trạng Agile tại Việt Nam 2015

Đăng Ký Ngay

Tìm hiểu làm thế nào các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt nam sử dụng Agile để gặt hái thành công trong kinh doanh 

113 công ty công nghệ hàng đầu đã tham gia vào nghiên cứu khảo sát Agile, giúp chúng tôi có cái hiểu sâu sắc hơn về Agile tại Việt nam.


Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

Giới thiệu về Agile, những ứng dụng thực tế lẫn bài học kinh nghiệm rút ra từ các công ty công nghệ hàng đầu

CÁC ĐỐI TÁC TUYỆT VỜI

Thực trạng sử dụng Agile và kinh nghiệm chia sẻ từ những công ty hàng đầu tại Việt nam

Hướng dẫn tìm hiểu thêm về Agile và làm thế nào để sử dụng lợi ích của Agile để phát triển công việc.

Nhận ngay bản cáo hữu ích này

Copyright 2017.