Đây là danh sách các việc làm có thể bạn quan tâm dựa vào hồ sơ của bạn. Danh sách việc làm gợi ý chính xác hơn khi bạn ứng tuyển nhiều hơn.

Lập Trình Viên Web Full-stack (1 hoặc Nhiều Năm Kinh Nghiệm)

Manifera Software Development Co. Ltd.

$500 - $1500 - Ho Chi Minh

Digital Marketing Specialist ( At Least 1 Year Experience)

Manifera Software Development Co. Ltd.

Lên đến $1000 - Ho Chi Minh

05 Image Processing/machine Learning Engineer [up to 1500 Usd]

Softfront Vietnam Co., Ltd

$700 - $1500 - Ha Noi, Ho Chi Minh

PHP Developer【junior~senior ― $500~$1500】

Softfront Vietnam Co., Ltd

$500 - $1500 - Ho Chi Minh

Team Manager

Tek Experts Co., Ltd

Từ $1000 - Ha Noi

QA Leader

Ewoosoft Viet

$1500 - $2500 - Ha Noi

Senior Web Software Engineer

Ewoosoft Viet

$1500 - $2500 - Ha Noi

Web Software Engineer

Ewoosoft Viet

$800 - $1500 - Ha Noi