topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem

Chuyên Viên Chính Kiểm Thử (Dccb) - MSB

Ứng tuyển

Chuyên Viên Chính Kiểm Thử (Dccb) - MSB

Đã đăng 7 ngày trước - 56 lượt xem
Ứng tuyển
 • topit-icon

  Thương lượng

 • topit-icon

  Nhân viên

 • topit-icon

  Hà Nội

 • topit-icon

  Ngân hàng, IT - Phần mềm, IT-Phần cứng/Mạng

 • topit-icon

  Ngân Hàng, Công Nghệ Thông Tin

Phúc lợi nhân viên

 • Lương thưởng

 • MSBcare

 • Đào tạo chuyên môn

BẠN SẼ LÀM GÌ?

1. Quản lý nguồn lực và lập kế hoạch kiểm thử: Xây dựng kế hoạch kiểm thử cho các dự án được phân công nhằm đảm bảo hoạt động kiểm thử thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng các dự án phát triển công nghệ;

2. Tham gia các dự án phát triển công nghệ:
- Nghiên cứu yêu cầu người dùng, điều kiện chấp nhận, chi tiết yêu cầu về phần mềm, thiết kế để xác định yêu cầu kiểm thử của dự án;
- Lập kế hoạch kiểm thử dựa trên các rủi ro, mức độ quan trọng, tần suất sử dụng, và xác định các yêu tố liên quan như: phương pháp, đo lường, nguồn lực, điều kiện kiểm thử...
- Xây dựng kịch bản kiểm thử, điều kiện kiểm thử, chuẩn bị dữ liệu kiểm thử;
- Chịu trách nhiệm chính cho quá trình kiểm thử SIT trước khi chuyển giao sang giai đoạn UAT;
- Thực hiện ghi nhận lỗi và lập báo cáo cáo kiểm thử. Đồng thời, phân tích dữ liệu kiểm thử để đưa ra các đánh giá, giải pháp khắc phục và kế hoạch để nâng cao chất lượng kiểm thử;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trung tâm và các đơn vị liên quantrong việc giải quyết, khắc phục sự cố, đảm bảo chất lượng hệ thống

3. Quản lý chất lượng:
- Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trung tâm và các đơn vị liên quan để tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo phòng trong việc nghiên cứu, lựa chọn, đề xuất, mua sắm hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và phần mềm phục vụ việc kiểm thử theo đúng quy định hiện hành;
- Đề xuất và thực hiện cải tiến quy trình kiểm thử nhằm nâng cao chất lượng kiểm thử đối với các dự án phát triển công nghệ;
- Chủ động nghiên cứu các công cụ kiểm thử nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm thử;

4. Quản lý nguồn lực và phát triển đội ngũ: Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực kiểm thử trong các dự án được phân công;

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng
- Ngoại ngữ: Trình độ A2 trở lên.
- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

2. Kinh nghiệm: Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 2 năm trong vai trò kiểm thử;

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung: Am hiểu tổ chức, Am hiểu về lĩnh vực ngân hàng.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Hiểu biết về các hệ thống trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng.
+ Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử và các quy trình/ quy định có liên quan trong phạm vi công việc phụ trách.

4. Năng lực:
- Năng lực chung:
+ Khả năng tư duy logic
+ Khả năng giải quyết vấn đề
+ Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
+ Khả năng đàm phán
+ Khả năng phân tích và định lượng

5. Các yêu cầu khác: Khả năng làm việc áp lực cao, tinh thần cầu tiến trong công việc

Việc làm bạn đã xem

close
topitworks Job Alert