topITworks App

ĐÃ CÓ - Trên App Store
Xem

PHP Developer (Urgent)

Ứng tuyển

PHP Developer (Urgent)

Đã đăng 45 ngày trước - 990 lượt xem
Ứng tuyển
 • topit-icon

  $1,600

 • topit-icon

  Nhân viên

 • topit-icon

  Hà Nội, Hồ Chí Minh

 • topit-icon

  IT - Phần mềm

 • topit-icon

  Codeigniter, PHP, Jquery, AngularJS

Phúc lợi nhân viên

 • Xét Lương & Thưởng: 2 lần (giữa năm và cuối năm) - Bonus dự án - Team Building

 • Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Tham gia các khoá đào tạo Quản lý, Kỹ năng mềm

 • Company Trip hàng năm (Đã đi: Côn Đảo, Phú Quốc, Sapa,..), Khám sức khoẻ ĐK tại Victoria HealthCare

BẠN SẼ LÀM GÌ?

- Join various software development & maintenance projects (Web Application, API development,...).
- The responsibility includes: design, coding, troubleshooting and work with project team as well as customers/
- Review source code and coach colleagues to follow coding standards, design patterns, and implement tests.
- Collaborate with other team members Research and use new technology.
- Working in a challenging environment.

- Tham gia các dự án phát triển và bảo trì phần mềm khác nhau (Ứng dụng web, phát triển API, ...).
- Trách nhiệm bao gồm: thiết kế, mã hóa, xử lý sự cố và làm việc với nhóm dự án cũng như khách hàng.
- Xem xét source code và hướng dẫn đồng nghiệp để tuân theo các tiêu chuẩn mã hóa, mẫu thiết kế và thực hiện các thử nghiệm.
- Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu và sử dụng công nghệ mới.
- Làm việc trong môi trường đầy thách thức.

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

***[Required]***/
- Honesty, both personally and intellectually.
- Good knowledge of PHP 5.3+ to develop web-based applications.
- Good experience with MySQL and writing efficient SQL queries for reporting.
- Good experience with unit testing.
- Good at JavaScript skills – having experience of any JavaScript front-end framework/ Library e.g. jQuery, AngularJS, ReactJS,...
- Have experience (work or study) with at least 1 php framework such as: Laravel, Symphony, Codeigniter, Phalcon,...
- Have experience (work or study) with at least 1 CMS such as: Wordpress,...
- Have knowledge of Git, GitFlow.
- Ability to self-learn and adapt to new technologies quickly.
- Good teamwork and high responsibility.
- Self-motivated, self-disciplined.
- Be able to read and understand English documents.

***[Nice to have/plus]***
- Good knowledge of Bootstrap.
- Has experience on Azure, AWS or any cloud platform.
- Knowledge or experience of NoSQL, mongoDB is a plus.
- Performance tuning (front-end & back-end).
- Make layout, UI for website.
- Japanese skills.

***[Salary & Benefit]***/
- High salaries for high performance.
- Salary Review: six monthly review.
- Opportunity to learn Japanese, live & work in Japan.
- Team-building (Once every three months), Project kickoff party, Project Bonus.
- Sports: football, ping pong, badminton, foosball (bi lắc), Company Trip, Japan Training.
- Professional, dynamic, youthful working environment.
- The welfare and insurance according to the Labor Law.
- Interesting extra-curricular activities and other welfare accordance of the company.
- Work off on Saturday and Sunday by weekly, public holidays according to Vietnam Labor Law.

***[Yêu cầu]***
- Trung thực, cả về nhân cách và trí tuệ.
- Kiến thức tốt về PHP 5.3+ để phát triển các ứng dụng dựa trên web.
- Kinh nghiệm tốt với MySQL và viết các truy vấn SQL hiệu quả để báo cáo.
- Kinh nghiệm tốt với unit test.
- Giỏi các kỹ năng JavaScript - có kinh nghiệm về bất kỳ framework / thư viện đầu cuối JavaScript nào, ví dụ: jQuery, AngularJS, ReactJS, ...
- Có kinh nghiệm (làm việc hoặc học tập) với ít nhất 1 khung php như: Laravel, Symphony, Codeigniter, Phalcon, ...
- Có kinh nghiệm (làm việc hoặc học tập) với ít nhất 1 CMS như: Wordpress, ...
- Có kiến thức về Git, GitFlow.
- Có khả năng tự học và thích nghi với các công nghệ mới một cách nhanh chóng.
- Tinh thần đồng đội tốt và trách nhiệm cao.
- Tự động viên, tự giác.
- Có thể đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

*** [Ưu tiên cho ứng viên] ***
- Kiến thức tốt về Bootstrap.
- Có kinh nghiệm về Azure, AWS hoặc bất kỳ nền tảng đám mây nào.
- Kiến thức hoặc kinh nghiệm về NoQuery, mongoDB là một lợi thế.
- Điều chỉnh hiệu suất (front-end & back-end).
- Tạo bố cục, giao diện người dùng cho trang web.
- Kỹ năng tiếng Nhật.

*** [Mức lương & lợi ích] ***
- Mức lương xứng đáng với năng lực.
- Đánh giá lương: 6 tháng/lần.
- Cơ hội học tiếng Nhật, sống và làm việc tại Nhật Bản.
- Team building (3 tháng/lần), Tiệc khởi động dự án, Thưởng dự án.
- Thể thao: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bi lắc, du lịch công ty, đào tạo tại Nhật Bản.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
- Phúc lợi và bảo hiểm theo Luật Lao động.
- Hoạt động ngoại khóa thú vị và phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Được nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, ngày lễ theo luật lao động Việt Nam.

Việc làm bạn đã xem

close
topitworks Job Alert